Onze hulpverlening

Over GrandCare

Menu Sluiten
Onze hulpverlening
  1. Als je ontevreden bent: bespreek dit dan eerst met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Een open en rustig gesprek kan vaak veel opheldering bieden en oplossen.
  2. Lukt dit niet, of leidt zo’n eerste gesprek niet tot een gewenste oplossing? Dan kan je altijd contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker. Geef dit aan bij jouw contact van GrandCare.
  3. Kom je er samen nog niet uit, dan kan je bij de klachtencommissie jouw klacht indienen via:

GrandCare
T.a.v. Klachtencommissie
Scherpenkampweg 21
6545 AK Nijmegen

Of via: klachtencommissie@grandcare.nl

Je krijgt binnen een week na ontvangst van de klacht een bevestiging met meer informatie over de procedure.

Klachtenportaal Zorg

GrandCare is lid van Klachtenportaal Zorg.  Mocht je er samen met GrandCare niet uitkomen dat kan je u via Klachtenportaal Zorg een procedure starten.
Klachtenportaal Zorg stelt voor alle partijen alles in werking om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Via www.klachtenportaalzorg.nl vind je het klachtenformulier. Contact per e-mail kan via info@klachtenportaalzorg.nl Schriftelijk contact kan ook via Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117,  1601 AD Enkhuizen

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er voor cliënten en medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Er is een geheimhoudingsplicht. Men kan een (externe) vertrouwenspersoon inschakelen via klachtencommissie@grandcare.nl.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij, afhankelijk van hun woonplaats, terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van GrandCare.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er met GrandCare niet uitkomt, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met GrandCare.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang
Bel naar 088 – 555 1000 of mail naar info@akj.nl
Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.